C C C C A+ A A- X

Съобщение

Съдийската колегия на ВСС актуализира Правилата и мерките за работа на съдилищата в условията на пандемия.

Докладът за Модел 4, разработен в рамките на Дейност 1 „Разработване на модел за оптимизация на съдебната карта на българските съдилища и прокуратури“ по проект „Създаване на модел за оптимизация на съдебната карта на българските съдилища и прокуратури и разработване на Единна информационна система на съдилищата” е публикуван на страницата на Висш съдебен съвет.

Всички заинтересовани лица могат да изразяват писмени становища и да задават въпроси по публикувания доклад и приложенията към него до 10.06.2021г.

Заповед №74/28.05.2020г. на Председателя на Районен съд - Кула

Правила и мерки за работа на съдилища в условията на пандемия

15.05.2020г.

Заповед №67/14.05.2020г. на Председателя на Районен съд - Кула

23.04.2020г.

Заповед №62/22.04.2020г. на Председателя на Районен съд - Кула

10.04.2020г.

Заповед №59/09.04.2020г. на Председателя на Районен съд - Кула

02.04.2020г.

Заповед №58/02.04.2020г. на Председателя на Районен съд - Кула

30.03.2020г.

Заповед №57/30.03.2020г. на Председателя на Районен съд - Кула

18.03.2020г.

Заповед №51/18.03.2020г. на Председателя на Районен съд - Кула

 

16 Март 2020

Заповед №49/16.03.2020г. на Председателя на Районен съд - Кула

Съдийската колегия на Висш съдебен съвет прие мерки за превенция и ограничаване на разпространението на COVID-19 касаещи всички съдилища на територията на Република България

На извънредно заседание, членовете на Съдийската колегия единодушно с 13 гласа „за“ взеха решение, с което се определят мерки за всички съдилищата на територията на Република България, свързани с усложняващата се епидемична обстановка и разпространението на COVID-19 на територията на страната.

Преустановяват разглеждането на всички видове дела за периода на обявеното извънредно положение 16 март 2020 г. – 13 април 2020 г. включително, с изключение на описаните в протокол № 9 от извънредното заседание на съдийската колегия на ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, проведено на 15 март 2020 г.

В Окръжен съд-Видин и районните съдилища Видин, Кула и Белоградчик, се преустановява разглеждането на дела, освен описаните в Заповед №175/16.03.2020г. председателя на Окръжен съд-Видин.

Всички останали дела, извън посочените ще се отсрочат за определени дати след крайната дата от периода на обявеното извънредно положение.

През този период, дела няма да се образуват, с изключение на производствата, описани по т.1 в заповедта председателя на Окръжен съд-Видин.

Подаването на документи се извършва по пощата или по електронен път, а справките по делата да се извършват САМО по телефоните, обявени на сайтовете и входните врати на съдилищата, по електронен път на обявените от тях електронни адреси.

Свидетелства за съдимост се издават само по електронен път, с изключение на служебно издаваните справки за съдимост.

Преустановява се връчването на призовки, съобщения и съдебни книжа по всички дела, с изключение на делата по т. 1, 2 и 3 за периода на обявеното извънредно положение 16 март 2020 г. – 13 април 2020 г. включително, а призовките и съобщенията по делата посочени в т.1 да се извършват САМО по телефон или по електронен път.

 

„Връзки с обществеността“

Апелираме страните по дела да се възползват от всички възможности за отдалечен достъп и дистанционно подаване на документи и извършване на справки по делата (електронна поща, поща, телефон, факс, отдалечен достъп чрез електронния портал).

 

„Призовки“: 0938 / 3 31 49

„Гражданско деловодство“: 0938 / 3 31 49

„Наказателно деловодство“: 0938 / 3 31 49

„Съдебно изпълнение“: 0938/98 053

Електронен адрес на съда: rskula@abv.bg

 

Електронни услуги

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация